Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

 • Odbitni delež
  • Na glavah dokumentov predprejema in prometov tipa prejem, lahko po novem izbiramo odbitni delež iz šifranta DDVN, kateri se uporablja za izračun cen na dokumentu. Odstotka odbitnega deleža na nastavitvah MSP-ja ni več, je pa dodana povezava na DDVN-jev šifrant odbitnih deležev. Tako se sedaj za preračun odbitnega deleža uporablja enotna nastavitev le tega.
 • Odvisni stroški
  • Na vnos odvisnih stroškov smo dodali možnost vnosa denarne enote in za izračun odbitnega deleža še vnos stopnje DDV.
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Dodatne možnosti filtriranja in sortiranja podatkov na preglednicah znotraj pripravljenih vknjižb in na preglednici kontrolne priprave vknjižb.
 • Izpisi
  • Analiza okoljske dajatve
   • V nastavitvah zagona programa dodana možnost »Država izvora«. S tem določimo, da se po vseh prometnih podatkih išče izvor artikla glede na serijo. Če na nivoju serija in država dobavitelja obstaja samo en primer, se v OLAP kocko napolni podatek o državi izvora. Če je na nivoju serija in država dobavitelja več zadetkov, se podatek ne izpolni. Ta način izpisa analize okoljskih dajatev je namenjen pripravi poročila OEEO glede na izvor šifre artikla. Podatek je dodan v prikaze "Odpadna embalaža" in "Odpadna električna in elektronska oprema".
 • Popravki
  • API
   • Popravek izračuna dejanske vrednosti ter vrednosti viškov in manjkov v metodi AddInventoryList
   • Dopolnitev sortiranja izhodnega rezultata izpisanih artiklov v metodi GetItems

 

Natisni