Razdelek: Privzete analitike

SM – podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovna mesta, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stroškovno mesto ni še vneseno, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Izplačila s pomočjo gumba Izberi. Program sam predlaga šifro stroškovnega mesta, ki je vnesena v meniju Nastavitve (glej: Šifranti in nastavitve).

SN – podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovni nosilci, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskani stroškovni nosilec ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Izplačila s pomočjo gumba Izberi. Program sam predlaga šifro stroškovnega nosilca, ki je vnesena v meniju Nastavitve (glej: Šifranti in nastavitve).

Referent –šifra in naziv referenta morata pred tem obstajati v šifrantu Referenti, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če referent ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Izplačila s pomočjo gumba Izberi. Program sam predlaga šifro referenta, ki je vnesena v meniju Nastavitve (glej: Šifranti in nastavitve).

Delovni nalog –vnesemo poljubno oznako.

Opombe – vnesemo poljubne zabeležke vezane na pogodbo.

 

 

Gumb   omogoča pripravo pogodb za bodoča plačila glede na obdobje veljavnosti pogodbe in dinamiko plačevanja (mesec, leto).

Odpre se okno za nastavitve formiranja pogodb :

Datum začetka – začetek dela po pogodbi

Interval – izberemo nastavitev pogostosti plačevanja dela po pogodbi : mesec ali leto

Konec – datum zaključka dela po pogodbi

Glede na obdobje od – do in interval program pripravi ustrezno število zapisov pogodb.

Natisni