Ažuriranje Sestavnic

Ko izberemo sestavnico jo z dvoklikom ali klikom na »popravi zapis« odpremo:

  • Šifra sestavnice – vnesemo šifro artikla, ki prestavlja nosilni del. Artikel mora biti tipa »S« - storitev. Če imamo nastavljeno uporabo sestavnic tudi na prejemih, pa se za nosilni del lahko izbere tudi artikle tipa »B« ali »I«, s tem da je na prejemih uporaba sestavnic na način, da hkrati dodamo na zalogo in zmanjšamo zalogo. Sestavnice, ki imajo za nosilni del blago tipa »B« ali »I« je možno uporabljati samo na prejemih, na izdajah pa je možno uporabljati samo sestavnice, ki imajo za nosilni del artikel tipa storitev. Pri sestavnicah z nosilno šifro blago ali izdelek dodatno velja, da se za sestavne dele lahko vnaša samo artikle, katerim se vodi zaloga.
  • Pozicije sestavnice – v pozicijah imamo podatke artiklov – sestavnih delov. Vnosno polje je »Količina« in »Cena«, v katero vpisujemo količino posameznega sestavnega dela. Cene se predlagajo iz ustreznega cenika ali kalkulacije, lahko pa jih poljubno spreminjamo. Z gumbom »Osveži cene« posatvimo cene na privzete. Pozicije lahko poljubno dodajamo ali brišemo. Vneseni sestavni deli pomenijo količino za 1 (eno) sestavnico. Ob prenosu takšne sestavnice v račun vpišemo želeno količino sestavnic in na podlagi te količine se ustrezno pomnožijo količine sestavnih delov. Ob prenosu sestavnice v račun prav tako lahko izberemo ali se na račun prenesejo cene iz konkretne sestavnice ali pa se cene formirajo na novo.

Natisni