verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

Dnevne obdelave

 • Izterjave - Opominjanje
  • gumb Izstavitev: med vzorce dodan nov SAOP vzorec Opomin z UPNQR. OPOZORILO: trenutno izpis deluje tako, da pripravi dodatno prazno stran. 
  • Tiskaj - Seznam opominov: obstoječi izpis dopolnjen s kolono Neplačano in %. V koloni Neplačano je seštevek znesek neplačanih postavk opomina, če je bil izstavljen opomin z naslednjo stopnjo oz. če opominu ni sledila višja stopnja opomina, potem seštevek trenutnega stanja postavk opomina.
 • Izterjave - Izvršbe

  • gumb Priprava - Priprava iz SPR: urejeno odpiranje okna za nastavitev priprave iz prometa SPR.

 • Plačevanje

           • Urejen prenos kontov, analitik, podatkov o tečajnih listah za primere zapiranja deviznih postavk in izračuina pripadajočih tečajnih razlik.

 • Pregled knjiženja
  • dodan izvoz v CSV datoteko.

 

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca/Izkazi

Urejena težava pri preačunih v tuje d.e.

Natisni