Izvoz v blagajniško poslovanje BP

S tem programom prenašamo podatke gotovinske prodaje v prejemke blagajniškega poslovanja. Prenašajo se podatki lahko za vsak dan posebej ali za izbrano obdobje. Vnos datuma je tako obvezen.

 

  • Številka računa od do – omejimo lahko katere račune prenašamo v BP
  • Za datum – vnos datuma je obvezen
  • Za blagajno številka – izbiramo za katero blagajno bomo prenašali podatke, če polje »Za blagajno številka« pustimo prazno, se prenese promet vseh blagajn.
  • Prenos prometa položnic – to polje označimo, če imamo promete plačila položnic, t.j. če imamo v nastavitvah vpisano šifro vrste prometa za vnos položnic.
  • Šifra blagajne BP – vpišemo ali izberemo iz šifranta šifro blagajne, katero imamo odprto v BP. Vnos je obvezen.
  • Stroškovno mesto BP – po želji vpišemo ali izberemo iz šifranta SM
  • Kontrola zneskov – če izberemo to kontrolo, potem se pred prenosom preverijo zneski gotovinskih računov in če se vsote po načinih plačil in vsote zneskov plačil računov razlikujejo, nas program opozori in na tem mestu lahko prekinemo prenos v BP ter preverimo račune, na katerih naj bi bili zneski napačni. Če nas program na to opozori, je priporočljivo, da se takšne račune preveri in popravi zneske vpisane pod določenimi načini plačil.

Natisni