Vnos obrokov (predračuni)

Gumb  - Obroki (Alt B) omogoča, da se znesek predračuna poravna z več obroki. Ob kliku na gumb se najprej odpre okno v katerem povemo število obrokov.

Po potrditvi se odpre preglednica, ki prikazuje obroke predračuna. Podatki v preglednici so razvrščeni po številki obroka naraščajoče.

Zapadlost prvega obroka se predlaga iz zapadlosti predračuna. Zapadlost drugega obrok se predlaga na naslednji način: prvi obrok + 1 mesec oziroma zadnji mesec, če ima mesec manj dni in tako dalje za vse naslednje obroke.

Obroki se izračunajo na naslednji način: Znesek za plačilo/število obrokov zaokroženo po sistemu zaokrožanja za denarno enoto predračuna. Prvi obrok se izračuna kot razlika med zneskom za plačilo in vsoto zneskov ostalih obrokov.

Podatke o obrokih (Zapade in Znesek v DE računa) je možno vnašati v preglednico ročno.

V primeru, da se vsota obrokov ne ujema z zneskom za plačilo, program javi naslednje opozorilo.

Poleg tega se nad preglednico prikaže tudi podatek »Nerazporejeno«, ki pomeni predstavlja razliko med zneskom za plačilo in vsoto obrokov.

Nad preglednico so samo ikone za navigacijo in pomoč. Pod preglednico pa je prikazana vsota stolpcev Znesek v DE računa, Znesek v domači DE ter morebitna razlika med zneskom za plačilo in vsoto stolpca Znesek v DE računa.

Pod preglednico se nahajajo naslednji gumbi:

 - Razdeli obroke (Alt R) omogoča, da vnesemo novo število obrokov. Program bo brisal obstoječe obroke za predračun in pripravil nove.

 - Razvrsti po datumu (Alt D) omogoča razvrstitev vnesenih podatkov po naraščajočem datumu obroka.

 - Briši obroke (Alt B) omogoča brisanje obrokov za predračun. Svojo potrditev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Da je predračun razdeljen na obroke je razvidno že tudi v sami preglednici Predračuni, kjer je v stolpcu Zapade, datum prikazan odebeljeno.

Pri kopiranju se obroki kopirajo hkrati z dokumentom. Na obrazcih predračuna se v končnici dokumenta natisnejo tudi podatki o obrokih.

Natisni