Uvoz podatkov o predračunih

Ob kliku na gumb  - Uvoz podatkov se odpre meni za izbor tipa uvoza:

Izberemo lahko uvoz iz besedilne datoteke ali kopiranje dokumentov FAK.

Natisni