Tiskanje

Podatke iz preglednice Knjige delovnih nalogov lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Tiskanje (Ctrl P) se odpre vnosno okno za nastavitve izpisa.

·      Šifra knjige od do – vnesemo (izberemo) razpon šifer knjig delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.

·      Tiskanje opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe nastavitev knjig delovnih nalogov.

·      Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Razvrščanje – izberemo kako bodo razvrščene knjige delovnih nalogov v izpisu: po šifri ali po nazivu.

·      Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Natisni