Stroškovna mesta

Šifrant Stroškovna mesta (Alt O) je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri pripravi servisnega naloga in so (v primeru priprave računa – knjiženje v FAK) pomembna za pripravo knjižnih v finančno knjigovodstvo v WIN okolju (DK). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovna mesta.

Natisni