Verzija 2017.02.000

  • Nalog za službeno potovanje
    • Omogočena izbira referenta za potrjevanje, skupine potrjevalcev in skrbnika dokumentov med vnosom potnega naloga. Podatki se predlagajo glede na organizacijsko strukturo v kateri se potnik nahaja in nastavitve programa.
  • Zbirni izpis potnih nalogov
    • Odpravljena pomanjkljivost na izpisu Zbir potnih stroškov zaradi katere je obstajala možnost za podvajanje zapisov   
  • Urejena sprememba statusa v 90 - preklican

Natisni