Zbir količin in vrednosti artiklov

Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu artiklov oziroma skupin artiklov. Poleg klasičnih pregledov je možen prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni artikel/skupina artiklov.

Najprej se odpre okno Zbir količin in vrednosti artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.
 • Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.
 • Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Oddelek - vpišemo oziroma izberemo oddelke, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke – konsignante, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke – dobavitelje, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta, za katera želimo podatke pregledovati.
 • Višje stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.
 • Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.
 • Referent – vpišemo oziroma izberemo referente, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike, za katere želimo podatke  pregledovati.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Na desni strani določimo tudi naslednje:

 • Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Zbirne količine – izberemo ali se zbirne količine prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Samo skladiščno blago – izberemo če želimo izločiti prikaz neskladiščnih artiklov, t.j. artiklov za katere ni možno izvajati prejemov, kot so storitve, avansi,.. , ali pa se izpišejo vsi tipi artiklov  .
 • Prikaz po NC – ob tem izboru se nam na izpisu izpisuje dodatna vrstica s podatki po nabavnih cenah.
 • Izpis zaloge – če izberemo (obkljukamo) to možnost, se izpisujejo podatki o trenutni zalogi artiklov. Podatek je prikazan na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

 

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, gruči artikla, klasifikacijah, konsignantih ali dobaviteljih.

Ob kliku na gumb  - Tabela (Alt L) se odpre razširjeno okno Zbir količin in vrednosti artiklov z izbranimi zbirnimi podatki. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo naraščajoče ali padajoče vsaj naslednje podatke: Šifra, Naziv(1), Količina prejema, Vrednost prejema, Količina izdaje, Vrednost izdaje.

Če je tabela prikazana, je nad njo aktiven gumb  - Skrij parametre (Alt S). S klikom nanj se prikaže preglednica z rezultatom poizvedbe brez parametrov za izbor. Preglednica je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Ob ponovnem kliku na ta gumb se ponovo prikažejo parametri izbora.

Ob kliku na gumb  - Rangiranje (Alt R) odpre okno Rangiranje, kjer podamo podrobnosti za izpis. Na ta način bomo podatke prikazali v grafični obliki.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri rangiranju.

 • Od začetnega zneska – vpišemo začetni znesek.
 • Št. zapisov – vpisani podatek prikaže število prvih zapisov, ki smo jih tu določili.
 • Po podatku – vpišemo oziroma izberemo po katerem podatku se prikaže rangiranje (po količini prejema, vrednosti prejema, količini izdaje, vrednosti izdaje). Program predlaga po vrednosti prejema.
 • Razvrstitev – označimo, kako želimo podatke razvrstiti: naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti) ali padajoče (od največje do najmanjše vrednosti). Program predlaga padajoče.

Natisni