Gumb Knjiži SPR

Gumb  - Knjiži SPR (Alt S) omogoča zapis podatkov o računu v promet programa za spremljanje plačil računov SPR.

Pri knjiženju v spremljanje plačil računov program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje. Če ne obstajajo, se prikaže ustrezno obvestilo »Nastavitev povezave s spremljanjem plačil računov SPR je nepopolna« in obdelava knjiženja se ne zažene.

Ob kliku nanj se knjiženje avtomatsko izvede. Program javi naslednjo informacijo.

Račun, ki je bil že knjižen v SPR lahko v fakturiranju popravimo in ga ponovno knjižimo v SPR, kjer se bodo podatki poažurirali.

Natisni