Razdelek: Zavod za zaposlovanje

Šifra stranke zavoda – mora pred tem obstajati v šifrantu Pogodbene stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če zavod za zaposlovanje ni še vnesen, ga dodamo v šifrant enako kakor dodajamo pogodbene stranke. Če pa smo podatke o zavodu že predhodno vnesli v šifrant Pogodbene stranke, lahko kar vpišemo šifro zavoda ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Klavzula na rekapitulaciji – vnesemo, če želimo, da se klavzula izpiše na rekapitulaciji za Zavod za zaposlovanje.

Opombe – vnesemo poljubno besedilo. Če vnesemo opombo, naj bo le-ta čimbolj koristna za delo s programom.

Natisni