Verzija 2017.15.001 z dne 22.12.2017

  • V šifrant Knjige dokumentov smo dodali podatek "Vrsta dokumenta Kopije". Na ta način lahko določimo da se dokumenti kopije ne arhivirajo v primeru naprednih funkcionalnosti eRegistratorja.
  • Na Računih/Predračunih se ob spremembi stranke v primeru "Prodajni pogoji iz plačnika" ustrezno spremeni skupina za popuste tudi na obstoječih dokumentih.

Natisni