Verifikacija računa

Omogoča nam verifikacijo računov. Če v šifrantu na Knjige dokumentov označimo, da bomo račune verificirali, moramo račune v tej obdelavi verificirati, da se jih lahko prenese v DK in DDV.

Najprej izberemo katere račune želimo verificirati:

Račun, ki ga želimo verificirati označimo s kljukico v polju Ver.

Ko se postavimo na račun vidimo osnovne podatke o računu, davke ter vknjižbe. Lahko se omejimo na vse račune, samo potrjene ali nepotrjene račune . Potrdimo pa lahko tudi vse na enkrat, oz. odstranimo kljukico za vse z kljukico

 

 

Natisni