Gumb Stik

Gumb Stik poleg polja Priimek in ime, kjer lahko vpišete podrobnosti glede stikov očeta oz. matere, točno določite kaj je priimek in ime pri posameznikih, ki imajo dva priimka oz. dve imeni… Če klikate na gumb Stik ob imenu očeta, potem mora biti ključ OČE. Če klikate na gumb Stik ob imenu matere, potem mora biti ključ MATI. Če klikate na gumb Stik ob imenu skrbnika, potem mora biti ključ SKRBNIK.

OPOZORILO: V primeru, da bi želeli uporabljati funkcionalnost OST Obračuni > Izvoz podatkov > E-pošiljanje računov na e-naslov plačnika, potem izpolnite tudi podatek E-mail.

 

Združeni TRR in univerzalni plačilni nalogi

Pri kodi programa ŠOLA in VRTEC lahko določimo, da program obračun storitev pri zaključku obračuna zneske več računov združuje na eno univerzalni plačilni nalog oz. na več bremenitev TRR. V tem primeru bo plačnik dobil v plačilo eno položnico z zbirnim zneskom za več računov (starši z več otroki v šoli ali vrtcu bodo dobili samo eno položnico). To za starše seveda pomeni nižje stroške plačila UPN oz. nižje provizije za bremenitev trajnikov.

Kot zapisano, položnice in bremenitve TRR teh posameznikov so združene, v SPR pa se knjiži vsak račun posebej!

 

Vnos podatkov na prvem otroku

·      Plačnik: izberemo kdo bo plačnik, npr. Oče.

·      Združen TRR ali UPN: polje obkljukamo.

·      Šifra plačnika – v primeru, da izberemo polje Združen TRR ali UPN obkljukamo, moramo določiti tudi, kdo je ta plačnik. Vpišemo šifro plačnika oziroma jo poiščemo v šifrantu strank. Pri prvem otroku je to kar ista šifra kot je šifra otroka. Seveda bo program v tem primeru zahteval tudi vnos Priimka in imena plačnika, v našem primeru očeta.

 

V primeru, da želite, da se računi združujejo v eno bremenitev trajnika, potem v nadaljevanju izpolnite na tem otroku še polje Šifra banke in TRR, po potrebi pa še Zap.št. DB dolžnika.

Spodaj je prikazan vnos prvega otroka, če bo program združeval več računov na eno položnico:

 

Vnos podatkov na drugem in vsakem naslednjem otroku

·      Plačnik: izberemo kdo bo plačnik, npr. v našem primeru je to Oče. Program vas bo opozoril pri kliku na Potrdi, če boste na otroku izbrali napačnega plačnika.

·      Združen TRR ali UPN: polje obkljukamo.

·      Šifra plačnika – v primeru, da izberemo polje Združen TRR ali UPN obkljukamo, moramo določiti tudi, kdo je ta plačnik. Vpišemo šifro plačnika oziroma jo poiščemo v šifrantu strank. Pri drugem in vseh naslednjih otrocih je to kar šifra prvega otroka. Program bo v tem primeru sam poskrbel za vnos Priimka in imena plačnika, v našem primeru očeta, če to polje ni že predhodno izpolnjeno. Enako velja za prepis podatkov EMŠO, Davčna številka, Naslov, Pošta in Opombe.

 

V primeru, da želite, da ste že prej na prvem otroku vpisali podatke za bremenitev trajnika, se vam v pod poljem Šifra plačnika izpiše še besedilo OST-TRAJNIK in številka TRR.

Spodaj je prikazan vnos drugega otroka, če bo program združeval več računov na eno položnico:

 

Natisni