Uvod

Zavihek Zasebnik je namenjen vnosu nekaterih podatkov za obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika in drugih dajatev zasebnika ter za izpise obrazcev in ostalih dokumentov obračuna zasebnika.

 

 

Datum obračuna – datum izvajanja obračuna za zasebnika.

Datum plačila dajatev zasebnika – na tem mestu lahko vnesemo datum, ko bodo plačane dajatve zasebnika.

Mesečna delovna obveznost – število ur za polni delovni čas zasebnika.

Ure dela zasebnika – ure opravljenega dela zasebnika.

Razdelek Boleznina do 30 dni :

Ure  – če je bil zasebnik na bolniški do 30 dni, vnesemo število ur boleznin.

% - odstotek za obračun boleznine do 30 dni

Prvi dan zadržanosti – datum začetka bolniškega staleža

Ure boleznin nad 30 dni – vnesemo, če se zasebniku v izbranem obračunu priznajo ure bolniške nad 30 dni.

Ure očetovskega dopusta

Invalid s skrajšanim delovnim časom – ure nadomestila v breme ZPIZ

Izračun zavarovalne osnove z zasebnika :

Izračuna se glede na  – izberemo eno od možnosti v spustnem meniju:

minimalno plačo

% povprečne plače RS

Pri izbiri povprečne plače RS je obvezno vpisati še odstotek, s katerim se iz povprečne plače izračuna znesek zavarovalne osnove.

Z ikono  se izvede izračun zavarovalne osnove in osnove za izračun članarin OZ. Pri izbranem izračunu iz minimalne plače se osnova za članarino izračuna : 60 % povprečne plače RS.

 

Zavarovalna osnova zasebnika : program izračuna in predlaga znesek glede na izbrani način izračuna, znesek se lahko spremeni.

Osnova za članarino – program izračuna in predlaga znesek glede na izbrani način izračuna, znesek se lahko spremeni.

 

Z ikono  se izvede izračun osnove za dajatve zasebnika : sorazmerni del zavarovalne osnove za ure dela  + sorazmerni del za ure boleznine do 30 dni zmanjšan glede na % boleznine.

Količnik preračuna neto zav. osnove v bruto – vpišemo vrednost količnika, ki je določen za preračunavanje neto zavarovalne osnove v bruto osnovo zasebnika.

Obračun za zasebnika se izvede ob kliku na gumb Potrdi, ki se nahaja v spodnjem delu okna Nastavitev obračuna, vendar le v primeru, ko je v Nastavitvah programa OPZ vpisana šifra zasebnika. V postopku obračuna za zasebnika se izračunava:

njegova osnova za dajatve: program sešteje ure dela zasebnika in ure njegovih boleznin do 30 dni, seštevek deli z urami mesečne delovne obveznosti in tako dobljen količnik pomnoži z bruto zavarovalno osnovo zasebnika. Če pa imamo v Nastavitvah obračuna, na zavihku Zasebnik vpisan znesek osnove za dajatve zasebnika, program upošteva ta znesek kot osnovo za obračun dajatev zasebnika.

neto zavarovalna osnova za ure dela zasebnika: program deli ure dela zasebnika z urami mesečne delovne obveznosti, rezultat tega deljenja pomnoži z osnovo za dajatve ter deli s količnikom za preračun neto v bruto.

neto znesek boleznin do 30 dni: program deli ure boleznin zasebnika do 30 dni z urami mesečne delovne obveznosti, rezultat tega pomnoži z osnovo za dajatve ter deli s količnikom za preračun neto v bruto.

dajatve zasebnika: dajatve se obračunavajo v procentu od osnove za dajatve ali v fiksnem znesku, kar je pogojeno z nastavitvami v šifrantu dajatev zasebnika.

Desno zgoraj sta na vnosnem oknu dva gumba :

podatki zasebnika

boleznine

Natisni