Primer nastavitev opominjanja – Enostavni (za vse zapadle obroke)

V nastavitvenih podatkih na zavihku Opominjanje si uredimo nastavitve za enostavno opominjanje; izpolnimo podatke za 1. opomin ter Konte za opominjanje. Enostavno opominjanje pomeni, da imamo le eno stopnjo opominjanja v preglednici opominov.

 

·      Vrsta opominov – izberemo Enostavni (za vse zapadle obroke).

·      Dnevi zamude za opominjanje – določimo koliko dni po zapadlosti še ne opominjamo. Vpišemo npr. 5, kar pomeni, da program ne bo pripravil opomina za terjatve pri kateri je zamuda plačila manjša od 5 dni.

·      Minimalni znesek terjatve – vpišemo minimalni znesek, ki ga bomo opominjali. Program predlaga 0,01, kar pomeni, da opominjamo vse postavke ne glede na višino terjatve. Lahko pa vpišemo npr. 10 kar pomeni, da odprte terjatve do 10€ ne bomo opominjali.

·      Šifra dogodka – vpišemo šifro dogodka za opomine, ki se bo zapisal med dogodke na stranki, ko bo opomin izstavljen.

·      Dnevi za opozorilo – vpišemo število dni za opozorilo. Dneve za opozorilo program upošteva pri izračunu podatka 'Opomni me' v Outlooku.

 

Prvi opomin:

·      V polje  damo kljukico in uredimo nastavitve za opomin.

·      Ozadje – izberemo barvo ozadja. Glede na to, da smo izbrali enostavni način opominjanja, lahko pustimo ozadje brez barve.

·      Privzeti obrazec za pravne osebe in Privzeti obrazec za fizične osebe – izberemo pripravljene obrazce za izpise, ki jih lahko tudi poljubno oblikujemo (Glej navodila SAOPsf za oblikovanje QR izpisov).

·      Šifra dogodka – izberemo šifro dogodka, ki se bo ob izstavitvi opomina zabeležila na dogodke posamezne stranke.

·      Način opominjanja – izberemo Izpis, kar pomeni, da bomo opomine tiskali.

·      Stik – iz šifranta stikov izberemo šifro stika za opominjanje. Stik moramo imeti pravilno izpolnjen in vnesen v zavihku Stiki na Strankah.

·      Stroški opomina – vpišemo strošek opominjanja. Stroški opomina se izpišejo na opominu in prištejejo skupni vrednosti terjatve, ki jo opominjamo. Stroške opomina lahko kasneje v obdelavi Opominjanje tudi poknjižimo.

Zavihek Konti za opominjanje

·      Šifra konta od..do – vpišemo konte terjatev od..do za katere bomo pripravljali opomine. Pogoj je da imajo konti označeno stran knjiženja računov Breme = B.

·      Vrsta terjatve – pri enostavnem opominjanju izberemo Dolg.

·      Šifra konta tožb – vpišemo konto tožb na katerega bomo preknjižili terjatve v tožbi.

·      Šifra konta realizacije – pri enostavnem opominjanju ne vpisujemo konta realizacije.

 

 

Ko imamo urejene nastavitve lahko pripravimo opomine. Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Izterjava / Opominjanje.

Natisni