Zavihek Osnovno

 

 

Kolektivno dodatno pok. zav. - označimo, če želimo s programom izvajati to obdelavo.

 

Razdelek Upravljavec sklada

Šifra stranke upravljavca - izberemo šifro stranke upravljavca (npr. Kapitalsko družbo).

Šifra banke - kjer ima upravljavec odprt račun za KDPZ.

Naziv računa - naziv računa za KDPZ.

 

Razdelek Kontaktna oseba 1

podatki se uporabljajo pri izpisih in izvozih

 

Razdelek Kontaktna oseba 2

podatki se uporabljajo pri izpisih in izvozih

Več:

Zavihek Knjiženje premij

 

Natisni