Gumb Zbiri

·      Ob kliku na gumb   - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prevzemu z oznako leta za katero pripravljamo prevzem, številko prevzema in nazivom stranke. Na tak način lahko pregledujemo zbirne podatke o prevzemu brez da bi bilo potrebno prevzem natisniti.

Natisni