Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Naročila kupcev
   • Na preglednici naročil dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja naročil.
   • Odpravljena težava zamikanja roka izdelave za vrstice naročila, od druge naprej, pri prenosu naročil v delovne naloge VRP.
  • Odpremni nalogi
   • Pri prepisu iz predračuna v odpremni nalog se izvorni predračun označi, da je bil že prenesen v odpremni nalog.
   • Pri prenosu Odpremnega naloga V komision je dodana kontrola Dolga oz. Limita. Sistem delovanja je enak kot pri vnosih dokumentov.
   • Prenos v Mentek smo spremenili za artikle, ki imajo samo sledljivost serij. Po novem se serija v <BatchNumber> prenese prazno, ne več "-".
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na preglednici naročil dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja naročil.
 • RIP
  • FOR iz naročila kupca … polnjenje P_Koda usklajeno z logiko dobavnice in računa
  • FOR iz naročiula kupca … prenesejo se samo vrstice, katere so bile uvožene kot RIP naročilo.
  • FOR uskladitev polnega odgovora iz odpremnega naloga z FOR iz naročila kupca
  • Računa RIP .. spremenili polnjenje opombe v račun ker je v določenih primerih javljalo napako
  • Uvoz naročila … iskanje artikla … v primeru več artiklov z enako EAN v šifrantu, najprej išče dodatno po kupčevi šifri artikla (ARTArtikliStranke) in potem še po šifri artikla v icentru

Natisni