Gumb Koledar

S klikom na gumb Koledar na preglednici Koriščeni obroki se odpre spodaj prikazano okno:

Preko te preglednice lahko pregledujemo, kateri obroki so bili po posameznikih po posameznih dnevih koriščeni.

Natisni