Temeljnice

V primeru, ko smo v nastavitvah označili obvezno uporabo šifranta temeljnic, moramo na tem mestu vpisati vrste temeljnic, ki jih bomo uporabljali pri knjiženju. Temeljnice lahko odpiramo tudi med samim knjiženjem in so alfanumeričen podatek. To pomeni da jo lahko vpisujemo s črkami ali številkami. Temeljnica pomeni sklop vsebinsko podobnih vknjižb; npr. prejeti računi, izdani računi, plačila,…

Pri vnosu temeljnice moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra – šifra je lahko numerična ali alfanumerična.

·      Naziv – vnesemo poljubno ime temeljnice.

·      Kontrola usklajenosti – v primeru, da se odločimo za uporabo šifranta temeljnic, določimo na nivoju temeljnice kontrolo usklajenosti. Če je polje označeno s kljukico, pomeni, da bo program kontroliral usklajenost, sicer je ne bo.

·      Številčenje temeljnice – če polje označimo s kljukico pomeni, da bo program pri prenosu temeljnice iz posrednega knjiženja v neposredno  knjiženje oštevilčil temeljnico. Po zaključenem prenosu se nam prikaže Dnevnik prenosa, kjer vidimo s katero zaporedno številko je naša temeljnica prenesena v neposredno knjiženje.

·      Maska za številčenje temeljnice – če polje označimo s kljukico pomeni, da po program oštevilčil temeljnico z vodečimi nulami; 001, 002, …

·      Številčenje temeljnice po dokumentu - če polje označimo s kljukico pomeni, da bo program pri prenosu temeljnice iz posrednega knjiženja v neposredno  knjiženje oštevilčil temeljnico tako, da bo v polju Temeljnica tudi dokument. Številčenje temeljnice in številčenje temeljnice po dokumentu se medsebojno izključujeta.

·      Ali se lahko izloča? – če polje označimo s kljukico pomeni, da bo program izbrane temeljnice izločil iz izkazov, pregleda bilance, pregleda kartice, prometa referentov, prometa SM in prometa SN, če bomo na omenjenih izpisih in pregledih obkljukali polje Ne upoštevamo temeljnice za izločanje.

Natisni