Verzija 2017.15.000 z dne 22.12.2017

eRegistrator

  • Na statistiki v administraciji eRegistratorja smo dodali nov podatek o številu prilog. Obstoječemu podatku Prostor v kB smo dodali tudi velikost morebitnih prilog dokumenta tako, da se v tem podatku prikazuje skupna velikost dokumenta z vsemi prilogami.
  • Iz administrativnega opravila Spremeni vrsto dokumenta smo izločili vse dokumente, ki so shranjeni pri ponudniku dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva.
  • Na preglednice dokumentov smo  dokumentom, ki so hranjeni pri ponudniku dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva, na spustni meni dodali ukaz Spremeni vrsto arhiviranega gradiva. Ukaz lahko izvajajo samo pooblaščeni operaterji. Ukaz se izvede samo za ponudnike, ki omogočajo spreminjanje podatkov vezanih na vrsto dokumenta preko API-jev.

Natisni