Verzija 2019.01.002

Računi in plačila  - Plačevanje

Pri uvozu izpiska in knjiženju je urejeno, da se lahko knjiži tudi, če nimamo urejenega tekočega obdobja knjiženja (primeri v začetku leta, ko knjižimo še za predhodno leto).

Natisni