Obračun davka na plače

Podatki za obrazec Obračun davka na plače, se po veljavni lestvici davka na plače.

Natisni