Popravljanje menija

Na preglednici Jedilniki-Enote-Obroki-Meniji-Jedi-Sestavin označimo meni, ki ga želimo popraviti. S  (Popravi zapis) ali Ctrl+E aktiviramo okno Jedilniki-Meniji.

Podatke lahko popravljamo kot pri vnosu. S Potrdi jih ponovno zapišemo.

Natisni