Zavihek APP

V tem polju vnesemo podatke o banki in o načinu prenosa podatkov.

 

 

Naziv – vnesemo 5 začetnih številk transakcijskega računa.

Kraj – vnesemo kraj banke.

Način prenosa na banke – v spustnem seznamu izberemo med: E – po elektronski pošti, O – na obrazcu, D – na disketi.

Šifra prenosa – šifro nam dodelijo na banki. Neobvezen podatek.

Vrsta računalnika – vpišemo vrsto računalnika, običajno vpišemo kar osebni računalnik. Neobvezen podatek.

Vrsta magnetnega medija – vpišemo vrsto magnetnega medija, na katerega bomo pripravljene podatke, oziroma datoteko z nalogi za banko shranili, običajno je to disketa. Neobvezen podatek.

Številka medija – vpišemo številko traku oz. diskete, lahko tudi pustimo prazno.

Število zbirnih stavkov – v SAOP aplikacijah je to vedno 1, ker programi ne dovoljujejo, da se pripravijo podatki za več računov v isti datoteki.

Opomba – vnesemo poljuben tekst. Npr.: Na disketi so podatki za eno pravno osebo.

Številka paketa pošiljatelja – vsakemu uporabniku, ki prenaša podatke preko magnetnega medija, določi agencija svojo številko. Uporabniki, ki poslujejo z banko pustijo to polje prazno.

Mapa datoteke z nalogi – določimo mapo v katero bomo pisali datoteke z nalogi, v primeru da bomo pošiljali naloge po elektronski pošti.

Mapa datoteke z izpiski – določimo mapo iz katere bomo prevzemali izpiske iz banke.

Uvoz izpiskov – določimo ali bomo uvažali izpiske ali ne. Če uvažamo izpiske ni dovoljeno brisati poslanih računov.

Podatkovni standard – določimo ali bomo pripravljali datoteke za izvoz v tekstovni datoteki TKDIS (samo domači plačilni promet) ali izvoz v XML obliki (plačilni promet v območju SEPA)

Nastavitev velja tudi za uvoz izpiskov v tekstovni ali XML obliki.

Stroškovno mesto – določimo ali je pri pripravi plačilnega naloga obvezen vnos stroškovnega mesta.

Stroškovni nosilec – določimo ali je pri pripravi plačilnega naloga obvezen vnos stroškovnega nosilca.

Tip naloga – določimo ali je pri pripravi plačilnega naloga obvezen vnos tipa naloga.

Dnevi za 1 opozorilo – vpišemo število dni na podlagi katerih se v pripravi plačilnih nalogov plačilni nalog, ki presega vpisano število dni za opozorilo ustrezno obarva

Dnevi za 2 opozorilo – vpišemo število dni na podlagi katerih se v pripravi plačilnih nalogov plačilni nalog, ki presega vpisano število dni za opozorilo ustrezno obarva. Vpisani dnevi morajo biti večji od vpisanih dni v Dnevi za 1 opozorilo.

Dnevi za 3 opozorilo – vpišemo število dni na podlagi katerih se v pripravi plačilnih nalogov plačilni nalog, ki presega vpisano število dni za opozorilo ustrezno obarva. Vpisani dnevi morajo biti večji od vpisanih dni v Dnevi za 2 opozorilo.

 

 

 

Natisni