Verzija 2018.07.001 z dne 18.5.2018

  • Pri pripravi naročil dobaviteljem smo dodali možnost izločitve artiklov s proizvodnimi tipa artiklov (tipi I, P in K) in sicer pri:
    • Naročila kupcev – obdelave – formiranje naročil dobaviteljem
    • Naročila dobaviteljem – avtomatsko formiranje naročil
    • Pripomočki – avtomatsko formiranje naročil
    • Pripomočki – priprava naročil dobaviteljem
  • Na prevzemu od dobavitelja smo dodali nov sistem samodejnega predlaganja serije artikla. To je sistem LPTTXX pri katerem se šifra serije formira na naslednji način: L je zadnja cifra letnice prevzema, P je fiksna oznaka, TT je koledarski teden iz datuma prevzema, XX pa število prevzemov artikla v tednu. Naziv serije je enak nazivu artikla.

Natisni