AddJournal

Primer strukture za izdani račun z nižjo in splošno stopnjo DDV-ja.
   
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Accounting>
      <AccountingHeader>
        <OrganizationId_DK>2</OrganizationId_DK>
        <OrganizationId_DDV>2</OrganizationId_DDV>
        <Document>Testni dokument</Document>
        <DocumentReceivedDate></DocumentReceivedDate> 
        <JournalEntryDate>2016-06-11</JournalEntryDate>
        <TransactionDate>2016-06-12</TransactionDate>
        <Customer>0000005</Customer>
        <JournalEntryDescription>Opomba DDV-ja</JournalEntryDescription>
        <JournalEntriesHeader>
          <JournalType>IR</JournalType>
          <TurnoverType>2</TurnoverType>
          <DueDate />
          <Currency>191</Currency>
          <LinkToBook />
          <LinkToNumber>0</LinkToNumber>
          <LinkToOrigin />
          <LinkToUser />
          <LinkToYear>0</LinkToYear>
        </JournalEntriesHeader>
        <VATHeader>
          <DeductibleShareCode>001</DeductibleShareCode>
          <CustomerName />
          <CustomerMainAddress />
          <VATIdentificationNumber />
          <InvoiceValue>1500.00</InvoiceValue>
          <VATChargedOnCashBasis>0</VATChargedOnCashBasis>
          <Analytics>
            <CostCentre>0000002</CostCentre>
            <CostUnit>0000001</CostUnit>
            <Clerk />
            <WorkOrder />
            <Analytic1 />
            <Analytic2 />
            <Analytic3 />
          </Analytics>
        </VATHeader>
      </AccountingHeader>
      <VAT>
        <VATBooks>
          <VATBookCode>I</VATBookCode>
          <VATDate>2016-06-13</VATDate>
          <VATEntryRows>
            <VATEntryRow>
              <VATRate>S</VATRate>
              <VATBase>1000.00</VATBase>
              <AdvancePayment>0</AdvancePayment>
              <VAT>220.00</VAT>
              <NonDeductibleVAT>0.00</NonDeductibleVAT>
              <VATType>D</VATType>
              <DeductibleShareCode>001</DeductibleShareCode>
              <VATDate>2016-06-14</VATDate>
              <JournalEntryNumber>1</JournalEntryNumber>
            </VATEntryRow>
   <VATEntryRow>
              <VATRate>N</VATRate>
              <VATBase>255.71</VATBase>
              <AdvancePayment>0</AdvancePayment>
              <VAT>24.29</VAT>
              <NonDeductibleVAT>0.00</NonDeductibleVAT>
              <VATType>D</VATType>
              <DeductibleShareCode>001</DeductibleShareCode>
              <VATDate>2016-06-14</VATDate>
              <JournalEntryNumber>2</JournalEntryNumber>
            </VATEntryRow>
          </VATEntryRows>
        </VATBooks>
      </VAT>
      <JournalEntries>
        <JournalEntry>
          <JournalEntryDate>2016-06-15</JournalEntryDate>
          <JournalEntryDescription>Izdani račun</JournalEntryDescription>
          <Account>1200</Account>
          <Customer>0000005</Customer>
          <DueDate>2016-12-16</DueDate>
          <TransactionDate>2016-06-17</TransactionDate>
          <PaymentReference />
          <Currency></Currency>
          <Debit>1500.00</Debit>
          <DebitAmountInDomesticCurrency>1500.00</DebitAmountInDomesticCurrency>
          <Credit>0</Credit>
          <CreditAmountInDomesticCurrency>0</CreditAmountInDomesticCurrency>
          <JournalType>IR</JournalType>
          <TurnoverType>2</TurnoverType>
          <Analytics>
            <CostCentre>0000001</CostCentre>
            <CostUnit></CostUnit>
            <Clerk />
            <WorkOrder />
            <Analytic1 />
            <Analytic2 />
            <Analytic3 />
          </Analytics>
          <Document>Izdani račun iz novega uvoza</Document>
          <LinkToBook>NAZIVAPLIKACIJE</LinkToBook>
          <LinkToNumber>16052321</LinkToNumber>
          <LinkToOrigin />
          <LinkToUser />
          <LinkToYear>2016</LinkToYear>
        </JournalEntry>
        <JournalEntry>
          <JournalEntryDate>2016-06-18</JournalEntryDate>
          <JournalEntryDescription>Znesek davka</JournalEntryDescription>
          <Account>26001</Account>
          <Customer />
          <DueDate></DueDate>
          <TransactionDate></TransactionDate>
          <PaymentReference />
          <Currency></Currency>
          <Debit>0.00</Debit>
          <DebitAmountInDomesticCurrency>0.00</DebitAmountInDomesticCurrency>
          <Credit>220.00</Credit>
          <CreditAmountInDomesticCurrency>220.00</CreditAmountInDomesticCurrency>
          <JournalType>IR</JournalType>
          <TurnoverType>2</TurnoverType>
          <Analytics>
            <CostCentre></CostCentre>
            <CostUnit>0000001</CostUnit>
            <Clerk />
            <WorkOrder />
            <Analytic1 />
            <Analytic2 />
            <Analytic3 />
          </Analytics>
          <Document>Znesek davka na računu</Document>
          <LinkToBook>NAZIVAPLIKACIJE</LinkToBook>
          <LinkToNumber>16052321</LinkToNumber>
          <LinkToOrigin />
          <LinkToUser />
          <LinkToYear>2016</LinkToYear>
          <JournalEntryNumber>1</JournalEntryNumber>
        </JournalEntry>
  <JournalEntry>
          <JournalEntryDate>2016-06-18</JournalEntryDate>
          <JournalEntryDescription>Znesek davka</JournalEntryDescription>
          <Account>26002</Account>
          <Customer />
          <DueDate></DueDate>
          <TransactionDate></TransactionDate>
          <PaymentReference />
          <Currency></Currency>
          <Debit>0.00</Debit>
          <DebitAmountInDomesticCurrency>0.00</DebitAmountInDomesticCurrency>
          <Credit>24.29</Credit>
          <CreditAmountInDomesticCurrency>24.29</CreditAmountInDomesticCurrency>
          <JournalType>IR</JournalType>
          <TurnoverType>2</TurnoverType>
          <Analytics>
            <CostCentre></CostCentre>
            <CostUnit>0000001</CostUnit>
            <Clerk />
            <WorkOrder />
            <Analytic1 />
            <Analytic2 />
            <Analytic3 />
          </Analytics>
          <Document>Znesek davka na računu</Document>
          <LinkToBook>NAZIVAPLIKACIJE</LinkToBook>
          <LinkToNumber>16052321</LinkToNumber>
          <LinkToOrigin />
          <LinkToUser />
          <LinkToYear>2016</LinkToYear>
          <JournalEntryNumber>2</JournalEntryNumber>
        </JournalEntry>
        <JournalEntry>
          <JournalEntryDate>2016-06-19</JournalEntryDate>
          <JournalEntryDescription>Znesek prihodka</JournalEntryDescription>
          <Account>7611</Account>
          <Customer />
          <DueDate></DueDate>
          <TransactionDate></TransactionDate>
          <PaymentReference />
          <Currency></Currency>
          <Debit>0.00</Debit>
          <DebitAmountInDomesticCurrency>0.00</DebitAmountInDomesticCurrency>
          <Credit>1255.71</Credit>
          <CreditAmountInDomesticCurrency>1255.71</CreditAmountInDomesticCurrency>
          <JournalType>IR</JournalType>
          <TurnoverType>2</TurnoverType>
          <Analytics>
            <CostCentre>0000017</CostCentre>
            <CostUnit></CostUnit>
            <Clerk />
            <WorkOrder />
            <Analytic1 />
            <Analytic2 />
            <Analytic3 />
          </Analytics>
          <Document>Prihodek je lepa stvar</Document>
          <LinkToBook>NAZIVAPLIKACIJE</LinkToBook>
          <LinkToNumber>16052321</LinkToNumber>
          <LinkToOrigin />
          <LinkToUser />
          <LinkToYear>2016</LinkToYear>
          <JournalEntryNumber></JournalEntryNumber>
        </JournalEntry>  
      </JournalEntries>
    </Accounting>

Natisni