Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

  • Obrazci REK
    • Urejena priprava dodatnih podatkov (bonitete, povračila stroškov in podobno) med pripravo obrazca REK 2.
    • Omogočeno tiskanje imena in priimka dijaka vpisanega v stranki v polju ime za iskanje med pripravo obrazca REK 1a.
  • OLAP analiza obračunov
    • V analizo je dodano polje Dolga številka pogodbe.

Natisni