Solidarnostna pomoč za člane sindikata v javnem sektorju

Navodilo za vnos novih vrst obračuna za izplačilo solidarnostne pomoči za člane sindikata v javnem sektorju

Solidarnostna pomoč za člane sindikata

Natisni