Dodajanje premije v obračun

V oknu za dodajanje ali spreminjanje premije v obračun lahko izpolnimo podatke:

Šifra zaposlenega - zaposleni, ki mu obračunavamo premijo. V enem obračunu lahko posamezniku obračunamo premijo le enkrat.

Premija delodajalca, znesek - znesek premije delodajalca.

Premija delodajalca, obdobje - obdobje, za katerega se plačuje premijo delodajalca. Običajno je to obdobje enako mesecu obračuna.

Premija zaposlenega, znesek - vpišemo znesek individualne premije zaposlenega.

Premija zaposlenega, obdobje - vpišemo obdobje, za katerega se plačuje individualna premija zaposlenega. Običajno je to obdobje enako mesecu plačila.

Kontrolni podatki, Zaposlitev v mesecu obračuna - vpišemo datum zaposlitve, če se je posameznik zaposlil v mesecu obračuna. V tem primeru, bo vrstica v preglednici izpisana z rdečo pisavo.

Kontrolni podatki, Prekinitev v mesecu obračuna - vpišemo datum prekinitve zaposlitve, če se je zaposlenemu prekinila zaposlitev v mesecu obračuna. V tem primeru, bo vrstica v preglednici izpisana z rdečo pisavo.

Natisni