Analiza uspešnosti

Z ikono  na preglednici izračunov se odpre nastavitveno okno analiz izračunov uspešnosti :

 

 

Naziv

Vsebina

Šifra zaposlenega od - do

Vnese se lahko začetna in končna šifra nabora zaposlenih, za katere naj se izvede analiza.

Razdelek : Obdobje od

Od leto

Vnesemo leto in zaporedno številko izračuna prvega izračuna uspešnosti, ki se prikaže v analizi

Od zaporedna številka

Razdelek : Obdobje do

Do leto

Vnesemo leto in zaporedno številko izračuna zadnjega izračuna uspešnosti, ki se prikaže v analizi

Do zaporedna številka

Gumb »Izberi« odpre preglednico izračunov uspešnosti,  iz katere lahko izberemo izračun.

 

 

 

Natisni