Uporaba šifranta Knjižne skupine za izdane račune

Opis nastavitev in uporabe šifranta Knjižnih skupin v prilogi.

Uporaba šifranta Knjižne skupine

Natisni