verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

  • Dodana je možnost nastavitve obveščanje skrbnika dokumenta, referenta za potrjevanje in vnašalca dokumenta
  • Urejeni so nekateri zapisi v revizijsko sled ter beleženje potrditev/zavrnitev skrbnika dokumenta
  • V primeru da aktivnost potrdi/zavrne skrbnik dokumenta se to zapiše v opombo in pošlje v izvorni modul
  • Ureditev dodajanja prilog v potrjevanju ter prenosa v izvorni modul
  • Ureditev podpisovanja z digitalnim certifikatom v primeru prekinitve podpisovanja ali neustreznega pdf-ja

Natisni