Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja

 

Pomembno: Pred izpisom moramo urediti šifrant Viri financiranja in obračunati  amortizacijo. Če želimo izpis amortizacije med letom, obračunamo začasno amortizacijo.

 

·      Obračunsko obdobje: Obdobje za katero želimo izpis podatkov.

·      Vir financiranja : Prazni polji od do pomenita izpis za vse vire financiranja

·      Osnovno sredstvo:  Prazni polji od do pomenita izpis za vsa osnovna sredstva.

·      Z izločitvami: Označimo če želimo v izpis vključiti tudi že izločena osnovna sredstva in drobni inventar.

·      Tiskanje opomb: Označimo če želimo da se nam v izpišejo opombe, ki jih imamo zabeležene na osnovnih sredstvih ali DI na zavihku Opombe.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi lista.

Natisni