Gumb »Prejem MSP« (ALT+P)

Gumb je namenjen knjiženju prejema izdelka delovnega naloga v skladišče materialnega skladiščnega poslovanja. Knjiženje prejema je možno le, če je delovni nalog zaključen in vsebuje izdelek.

Izdelamo lahko dve vrsti prejema:

  • prejem – delovni nalog vsebuje izdelek in vsebuje podatek o izdelani količini; vrednost prejema izdelka bo enaka skupni lastni vrednosti delovnega naloga, količina prejema pa enaka izdelani količini izdelka na delovnem nalogu,
  • nivelacijo vrednosti zaloge izdelka – delovni nalog vsebuje izdelek in nima izdelane količine; vrednost povečanja zaloge izdelka bo enaka skupni lastni vrednosti delovnega naloga.

 

Ob aktiviranju gumba se odpre naslednje okno:

  • Vrsta prometa – vpišemo (izberemo) vrsto prometa s katero se bo poknjižil prejem izdelkov. Predlaga se vrsta prometa nastavljena v knjigi delovnega naloga.
  • Datum – predlaga se sistemski datum računalnika ali datum zaključka naloga (odvisno od tega ali je v nastavitvah programa vklopljena opcija knjiženja izdaje/prejema brez zaključka DN), datum lahko spremenimo (vnesemo ali izberemo iz koledarja), dokument prejema (MSP) bo nosil ta datum.
  • Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča v katero se bo poknjižil prejem izdelka. Predlaga se šifra skladišča nastavljena v knjigi delovnega naloga.

 

Ob potrditvi se v materialnem skladiščnem poslovanju izdela dokument prejema izdelka, pojavi se obvestilo, da je prejem uspešno poknjižen. Po potrditvi (v redu) se dvigne forma za tiskanje prejemnice MSP.

Natisni