Gumb »Prekini razpis«

Funkcija je namenjena prekinitvi razpisa plana proizvodnje v delovne naloge.

Po izboru gumba »Prekini razpis« se odpre nastavitveno okno prekinitve. Okno vsebuje naslednje izbirne parametre:

 

 

 • Leto od do – izberemo leto vrstic lana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Zap. številka od do – izberemo (vnesemo) razpon številk vrstic za katere izvajamo prekinitev razpisa. Vrstice lahko tudi izberemo preko gumba »Izbira iz preglednice«.
 • Naročnik od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer strank naročnikov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Datum odpreme od do – vnsemo (izberemo) razpon datumov odprem plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Artikel od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Skladišče od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skladišč za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Knjiga naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon knjig naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Leto naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon let naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Številka naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon številk naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Kupčevo naročilo – vnesemo originalno oznako (številko naročila) kupca za katerega izvajamo prekinitev razpisa.
 • Skupina artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skupin artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa
 • Klasifikacija artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer klasifikacij artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Oddelek artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer oddelkov artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Zaključi podrejene Dn – v kolikor je opcija izbrana, se bodo ob prekinitvi razpisa zaprli tudi delovni nalogi, ki so bili podrejeno ustvarjeni delovnim nalogom za izbrane vsrtice plana.

 

Preko gumba »Potrdi« izvedemo prekinitev razpisa. To pomeni, da se izbrane vsrtice plana vrnejo v status »nerazpisano«, za njih se prekine povezava z delovnimi nalogi, delovni nalogi, ki so bili vezani na te vrstice plana pa se zaključijo (zaprejo).

Natisni