Razlika v ceni

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Ostali izpisi / Razlika v ceni. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno:

 

 

·      Letnica obr. leta - predlaga se nam letnica iz nastavitev. V primeru, da bi želeli pregledovati podatke za nazaj, bi vpisali leto za katerega želimo izpis.

·      Obdobje od .. do – vnesemo obdobje od .. do za katerega želimo izpis razlike v ceni. Program predlaga obdobje od 000 do 012.

·      Šifra SM od .. do – izberemo SM za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Šifra SN od .. do – izberemo SN za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Šifra Referenta od .. do – izberemo Referenta za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Konto Zaloge od .. do – vpišemo/izberemo spodnjo in zgornjo mejo kontov, ki predstavljajo zalogo za katere želimo izračun.

·      Stran prometa zaloge – izberemo stran Breme ali Dobro na kateri se sešteva promet.

·      Vkalkulirana RVC od .. do - vpišemo/izberemo spodnjo in zgornjo mejo kontov, ki predstavljajo vkalkulirano razliko v ceni za katere želimo izračun.

·      Stran prometa RVC – izberemo stran Breme ali Dobro na kateri se sešteva promet.

·      Konto realizacije od .. do – vpišemo/izberemo spodnjo in zgornjo mejo kontov, ki predstavljajo realizacijo za katere želimo izračun.

·      Stran prometa realizacije – izberemo stran Breme ali Dobro na kateri se sešteva promet.

·      Konto rabata od .. do – vpišemo/izberemo spodnjo in zgornjo mejo kontov, ki predstavljajo rabate za katere želimo izračun.

·      Stran prometa rabata – izberemo stran Breme ali Dobro na kateri se sešteva promet.

Natisni