Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

  • Dodano opozorilo, v primeru naknadnega brisanja denarne enote na stranki uporabnika.

Natisni