Verzija 2017.08.000 z dne 16.6.2017

  • Prenos podatkov na off-line blagajne
    • Vzpostavljena je možnost asinhronega prenosa podatkov iz centrale na off-line poslovalnice. Prenos podatkov je izveden z razporejevalcem opravil. Vključitev asinhronega prenosa se nastavlja v šifrantu poslovalnic. Za prenos podatkov je potrebno ustrezno urediti opravilo razporejevalca. V tej verziji je priprava podatkov na centrali in potem uvoz prenesenih podatkov v iC odvisna od uporabnika programa.

Natisni