Pregled prometa po karticah zaupanja

Izpis je namenjen pregledu in izpisu prometa, kateri je bil izveden s kartico zaupanja. Imetniki kartice zaupanja se ob nakupu izkažejo z veljavno kartico, številka kartice se ob izdaji računa zabeleži in zbira v posebnem prometu. Ta promet se vodi na posameznega imetnika kartice, kaj se zbira, pa je določeno z nastavitvami. Tako se lahko sešteva ali vrednosti plačil računov ali pa se uporablja sistem točk in se seštevajo točke. Koliko točk kupec doseže ob posameznem nakupu pa je ravno tako določeno v nastavitvah. S tem izpisom tako pregledujemo te podatke, prav tako pa na tem izpisu lahko izvajamo obdelavo in izpis vrednostnih bonov.

Najprej se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za izpis.

  • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Stranke od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene stranke.
  • Prikaz po računih – izberemo ali želimo prikazati tudi podatke po posameznih računih , ali ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
  • Limit od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo v okviru določenih vrednosti. Če vpišemo limit npr. od 100 naprej, potem se izpišejo samo tisti kupci, ki so tak promet dosegli.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Sistem točk – izberemo  če uporabljamo kartice zaupanja s sistemom točk, ali ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

Natisni