Preglednica 2. nivoja – Odkupi na dan – za datum

Preglednica 2. nivoja se imenuje Odkupi na dan z datumom plačila, za kateri pregledujemo podatke.

Razvrščena je po številki odkupa (predprejema). Prikazana so vsi dokumenti,  ki ustrezajo nastavitvenim pogojem in in imajo datum plačila izbranega v preglednici prvega nivoja.

Pod preglednico sta prikazane vsote vrednostnih stolpcev.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni