Verzija 2020.11.001

  • Vrstični vnos na vseh dokumentih ima v primeru poskusa vpisa tekstualnih vrstic usklajeno delovanje z načinom dela v fakturiranju.
  • Knjiženje – odpremni nalogi; v primeru, da se odpremni nalog nanaša na skladišče pod pristojnostjo WMS-a, se lahko v knjižen (in fakturiran) odpremni nalog lahko dodaja nove vrstice s storitvami
  • na preglednici naročil kupcev in odprem smo dodali stolpce pariteta in kraj paritete
  • na preglednicah naročil kupcev in odprem se v primeru, da ne gre za tehtane podatke izračuna brruto in neto teža iz lastnostri artiklov
  • pri avtomatičnem formiranju naročil smo odpravili težavo pri artiklih, ki imajo za dobavitelja izpolnjen pretvornik količine
  • pri kopiranju naročil kupcev in odpreme se sedaj kopirajo tudi podatki vezani na blago na odpoklic
  • pri avtomatskem knjiženju v BP smo odpravili težavo, če na načinu plačila FAK ni bilo vpisanega načina plačila
  • pri zapisu naročila preko API-ja smo odpravili težavo, če je v NDK nastavitvah v knjižnem obdobju bil vpisan datum od - do

Natisni