Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov
  • DK odprti: odpravljene težave na preglednici Razlika v znesku za plačilo v primeru potrditve postavke z negativnim zneskom.
  • Plačilni nalog: na polju Banka je vzpostavljena pomoč z gumbom F2 na šifrant bank.
  • Priprava plačilnih nalogov: na polju Banka je vzpostavljena pomoč z gumbom F2 na šifrant bank.
  • Polnjenje analiik na plačilni nalog iz prejetega računa: anlitike se polnijo ne glede na obveznost za vnos. Aktivacija polj za analitike je vzpostavljena glede na vpisan konto oz. glede na nastavitve v Nastavitve programa za Stroškovno mesto in Stroškovnega nosilca.
  • Plačilni nalog: urejena težava, ko se je lahko predlagal neaktivni račun stranke.

 • Plačila nalogov
  • Na pregledu postavk izpiska je vzpostavljeno nazaj ločeno barvanje glede na vir informacije.

Natisni