Napoved zalog

  • Ta izpis pokaže koliko blaga bo prodanega, naročenega in izdanega v določenem obdobju, ter na koncu še napovedana zaloga na določen dan
  • Ob aktiviranju tega izpisa se odpre nastavitveno okno:

V tem oknu izberemo nastavitve glede na katere se bo izpisal pregled napovedi zalog. Izberemo si lahko datumske omejitve, za katera skladišča gledamo (izločimo skladišča z nekurantno zalogo). Izberemo lahko tudi sortiranje podatkov na izpisu.

V primeru, da vpišemo Cenik, se tudi prikaže trenutna cena iz izbranega cenika.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga se izpiše naslednje poročilo:

Natisni