Verzija 2020.11.001 z dne 14.08.2020

  • Odpravljena težava pri urejanju vrstic pogodb.
  • Odpravljena težava pri urejanju zneskov na vrsticah obračuna.
  • Priprava obrazca REK
    • Urejen prenos davčne številke nerezidenta.

Natisni