Gumb Uvoz kontnega plana:

Ko prvič urejamo kontni plan lahko le-tega uvozimo iz datoteke. Ob kliku na Gumb Uvoz v zgornjem desnem kotu, se nam odpre okno, ki omogoča uvoz kontnega plana iz pripravljene datoteke.

·      Vhodna datoteka – tukaj izberemo področje, kjer se nahaja datoteka s konti.

·      Način prenosa – na tem mestu bomo določili, kako naj se uvozijo konti.

Dodajanje in popravljanje zapisov pomeni, da bo program pregledal celoten šifrant kontov in dodal oz. popravil podatke, ki se razlikujejo od podatkov, ki jih uvažamo.

Samo dodajanje zapisov – to pomeni, da bo program samo dodal nove konte, brez spreminjanja obstoječih. V primeru, da zapis že obstaja ga ne uvozi.

Prekrijemo obstoječe stanje – to pa pomeni, da bo program pobrisal stare podatke in na novo uvozil vse konte.

 

·      Omogoči uvoz analitičnih kontov – izbira omogoča uvoz / pripravo večmestnih analitičnih kontov. Ko obkljukamo to možnost, nam program ponudi še izbiro dolžine kontov: Štirimestni, Petmestni, Šestmestni ali Sedemmestni. To pomeni, da bo program iz trimestnih sintetičnih kontov pripravi konte izbrane dolžine, na katere bomo lahko knjižili.

 

Ob kliku na gumb Potrdi se prične uvoz kontov.

Natisni