Priprava izvršb iz opominov

 

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz nastavitev.

·      Datum izvršbe – izberemo datum, na kateri želimo pripravljati izvršbe, program nam predlaga  sistemski datum.

 

Izbira Opominov:

·      Letnica opominov – predlaga se nam najvišja letnica izstavljenih opominov.

·      Datuma opomina od .. do – vpišemo začetni in končni datum opominov, ki jih želimo vključiti v pripravo izvršb.

·      Stopnja – izberemo katere stopnje opominov želimo vključiti v pripravo opominov.

·      Stranka od .. do – izberemo stranke za katere želimo pripraviti izvršbe.

 

V primeru, da pripravljamo izvršbe za vse stranke pustimo polja od … do stranka prazna.

 

Ko izberemo kriterije,  pritisnemo na gumb Potrdi in program nam pripravi podatke, ter izpiše nastavitvene podatke izvršb (slika spodaj). Z gumbom Opusti se vrnemo v razpredelnico izvršb, kjer nadaljujemo s pregledovanjem in izstavitvijo izvršb.

Natisni